Autonoma bilar realitet år 2040 tror forskare

AUTONOMA BILAR. GM:s Cadillac division kommer att producera halvautonoma bilar i stor skala from år 2015 och förutspår att det kommer finnas helt autonoma bilar tillgängliga runt år 2020, om sju år. Bilfabrikanterna Audi och BMW har också planer.

Autonoma bilar realitet år 2040 tror Alberto Broggi
Autonoma bilar realitet år 2040 tror Alberto Broggi

Google Inc. har redan en flotta av autonoma Toyota Prius som gått 500,000 km. Sökmotorföretaget påskyndar ändringar i lagstiftningen för att legalisera autonoma bilar i Nevada och Kalifornien.

IEEE eller Institutet för Engineers prognoser visar att autonoma bilar kommer utgöra kanske 75% av alla fordon på vägarna år 2040. Institutet tror att infrastruktur, samhälle och attityder kommer att förändras och att ”self-driving cars” som inte behöver vägskyltar blir norm runt år 2050. IEEE tror även att robotbilar innebär att körkortet kan avskaffas.

Dr Alberto Broggi som är professor i datorteknik vid universitetet i Parma i Italien menar att robotbilar har färre  behov på infrastrukturen och att centraliserad kommunikation kan styra och reglera ett stort antal självständiga bilars beteenden samt att trafikljus, hastighetsbegränsningar och körkort inte behövs. Men den stora utmaningen är  samordna fordonen med varandra så att inte kaos uppstår.

Målet är att år 2040 kommer autonoma fordon vara allmänt accepterade och dominera på vägarna, tror forskarna.

Källa: Wired

Text: Dieseltrim Bilverkstad Bromma