Underjordiskt nätverk av tunnlar med bilslädar kan avlasta Los Angeles trafiksituation

Tesla Motors VD Elon Musk berättar i denna TED-video om ett framtidsprojekt som handlar om att ett underjordiskt tunnelsystem för snabbtransport av bilar ska minska den överjordiska trafiken i ett överbelastat Los Angeles.

Enligt Musk handlar tekniken om att vanliga bilar ska kunna köra upp på ”car skates” (bilslädar på hjul) som sedan från gatuplanet sänks ner i hissar till det underjordiska nätverket av transportleder. Hjulsläden som bilen placerats på kan köra bilen i upp till 200 km/tim till slutdestinationen. Passagerarna och föraren kan under turen slappna av och vara sociala.

På sikt ska Los Angeles infrastruktur kopplas samman med liknande transportsystem i andra städer i USA, enligt visionen.

Tesla Car Skate

Text: Bilverkstad Bromma