Bose stötdämpningsteknik tar bort gungning och skadliga stötar

Företaget Bose tog fram en stötdämpningsteknik som tar bort gunget när ett fordon kör över ojämnheter i gatan, men samma teknik kan även användas för att få fordonet hoppa över små hinder.

Tekniskt var utvecklingsprojeket en stor framgång, men slutprodukten dömdes marknadsmässigt ut som för tung och för dyr för vanliga personbilar.

Däremot blev Bose Ride, ett säte för lastbilar, en kommersiell framgång. Produkten baseras på vad företagets tekniker lärde sig under stötdämpningsprojektet.